Chia sẻ câu chuyện của bạn: Nếu bạn có một câu chuyện và bạn muốn chia sẽ nó hãy gởi cho chúng tôi tại  trunghoang911@gmail.com . Nếu chúng tôi nghĩ rằng nội dung của bạn hay và nó gắn với trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi nó!

Quảng cáo:  Thông tin về quảng cáo hoặc hợp tác với Ngày đẹp tươi, email trunghoang911@gmail.com

Hoặc nếu có vấn đề gì cần liên hệ với mình, bạn hãy điền vào form bên dưới.