Chuyên mục: góc internet

Hướng dẫn sửa lỗi visual studio 2015

Nếu một ngày đẹp trời visual studio 2015 bạn vô tình bị lỗi ” Operation failed Expected 1 export(s) with contract name “NuGet.Configuration.ISettings” but found 0 after applying applicable constraints” Thì …