Chuyên mục: góc học tập

Lời thề Bác Sĩ

Chắc nhiều người sẽ không biết rằng các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh …