Saigon 1907 – Xóm Bình Khang quốc tế đầu tiên

Đánh giá bài viết này

Sài Gòn xưa!

Đường Borresse ( Yersin ), có một nghề mới là gái mãi dâm làm ăn công khai ngoài đường từ chạng vạng nhá nhem cho đến khuya lơ khuya lắc, tụ tập ngoài phố lả lơi níu kéo, bày trò khả ố, má trét phấn chì, môi bết giấy khói nhang, Cô nào tốt số, gặp khách sộp cho năm cắc một đồng bạc, còn coi quý hơn tờ giấy bạc một trăm hai trăm bây giờ; qua ngày sau, tiếng đồn rùm, tặng đó là “huê khôi” ! Danh từ ” điếm… Bồ Rệt ” có thua gì danh từ “Anh chị Bồn Kèn”. Năm 1913, xã trưởng Eugene Cuniac sai lấp ao lầy “Marais de Boresse” và xây cất tòa Chợ Mới ( Bến Thành ). Bọn gái mãi dâm châu Âu, gồm gái tứ chiếng : Hy Lạp, Lỗ Mã Ni (Rumanie), Ba Nhĩ Cán (Balkan) không ưa gần gũi gái “Bồ Rệt”, lập riêng xóm Bình Khang trên đường d’Espagne và Mac Mahon.
( Ngã tư thế giới này sau đời về Ngã tư Bùi Viện + Đề Thám )

nguồn: fb: Dân Saigon Xưa

Bình luận