LỒNG HẾT VÀO THƠ THÔI !!!

Đánh giá bài viết này

Nhà nàng kế cận nhà tôi
Cách hai vách lá mà rồi phải xa
Tính nàng điềm đạm hài hoà
Tôi thì lại cứ ba hoa thi từ

Nàng rằng; không thích nhà thơ
Suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ khác người
Một mình cũng bỗng bật cười
Tự nhiên bỗng khóc có trời mà yêu

Cả đời nhà rách, vách xiêu
Yêu chi cuộc sống như diều không dây
Đầu toàn nghĩ chuyện trên mây
Nhà không còn gạo đâu hay biết gì

Nghe lời phân tích chi ly
Thôi thì em cứ ra đi tìm chồng
Riêng anh suốt kiếp ở không
Đem tình thương mến anh lồng vào thơ !

Lê Quang Thắng !

Bình luận