THẸN THÙNG [thơ]

Đánh giá bài viết này


Xin hãy đọc nhưng nàng đừng yêu nhé !
Mặc anh sầu ngồi ngấp nghé ngoài sân
Ngước mắt lên bóng tối đã phủ dần
Anh chỉ ước mình được gần như thế …

Xin hãy đọc nhưng nàng đừng yêu nhé !
Nàng Thơ ơi! Mình anh lẻ nơi đâu ?
Luôn mong em dù hai đứa hai đầu
Tà áo xưa vẫn xanh màu dải lụa
Mà tim ai sao vẫn hoài lần lữa
Chẳng dám trao để một nửa nào tươi
Chỉ mình em, yêu mãi mình em thôi.

Em chẳng đọc thơ sẽ buồn đó nhé !
Chắc anh hờn, nhưng mà hờn rất nhẹ
Dám mong chi em lại sẽ quay về
Tình chốn ảo nào mong hẹn với thề
Để cho ai phải não nề dang dở
Thơ trao rồi mà đâu màng bến đỗ
Mong phép màu tựa cái thuở xa xưa.          Nàng Thơ Và Thi Sĩ – 

Bình luận