Truyện cười song ngữ Anh Việt 1

Đánh giá bài viết này

 

DREAMS
One morning, after she woke up, a woman told her husband, “ I just dreamed that you give me a diamond necklace for valentine’s Day.
What do you think it means?
“Maybe you”ll find out tonight..,’ he said
That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife.
Delighted, she opened it. To find a book entitle: “ The meaning of Dreams.
Một buổi sáng sau khi thức dậy, một phụ nữ nói với chồng.
Em vừa mơ thấy a nh tặng em một chiếc vòng cổ kim cương cho ngày lễ Tình Nhân.
Anh nghĩ điều đó có nghĩa gì không?
“Có lẽ em sẽ biết vào tối nay”. Người chồng nói.
Tối hôm đó người chồng trở về với một gói nhỏ và đưa cho vợ.
Mừng rỡ, cô mở ra.

 

Và tìm thấy một cuốn sách có tựa đề: “ Ý nghĩa của những giấc mơ”. J JJ
Nguồn: Internet


Bình luận