Tương lai – Danh vọng

Đánh giá bài viết này

Danh vọng càng nhiều thì càng gian nan khó nhọc.

Tương lai càng tươi sáng thì cạm bẫy càng nhiều


 

Bình luận