Thơ: Chân Tình

Đánh giá bài viết này

 

CHÂN TÌNH

Làm thơ ch thích tng riêng chng
Up đ,ân- tình – nghĩa ngt trong
Đ mi đêm nng say gic đip .
Là bao ba m quyn loan phòng
Nghiêng b nhược thy nhìn hoa bum
Thy cnh trăng vàng ri gia sông
Cm nghĩ thay li trao tun kit
Mà em cha đng cung lòng
-St-
====_XÚC ĐNG_=====
Đc nhng li thơ gi đến chng
Thêu tng cm xúc ngt và trong
Làm anh mãi sướng bên vùng d
Ngm v còn say gia ca phòng
Lá đ chiu thu. vàng ngõ mng
Trăng vào tháng h t b sông
Nhà tranh cuc sng đy vui v
Bu gp mình rau cũng tha lòng
-st-
_CH GIÀNH RIÊNG EM_===
Xung
Thiên Thanh ngt trái tim hng
Hiến tng cho k n bui đông
m quyn tình anh hoài vng t
Mm ru git ái s tuơi nng
Như vòng vũ tr âm thm chuyn
Ta dãy ngân hà thn thc mong
Du đến ngàn năm th ch nguyn
Cùng em trn kiếp mãi phiêu bng
-st-
—-
NGUYN ƯỚC CÙNG EM
Ha
Vn Lí bung tim mãi đ hng
Chân thành gi t n min đông
Hôm gy vt v lòng luôn t
Bui rách hàn vi d vn nng
Qu Đt còn quay tình s vng
Ngân Hà đã sáng nghĩa hoài mong
Ru đi th gic v bên mng
Ước gi min yêu đt đnh bng
-st-

Bình luận