Cười vỡ bụng với những hình ảnh có lẽ chỉ có ở Việt Nam

Đánh giá bài viết này
Có ai yêu nhau mà tới Vũng tàu chưa?
hỏi hoài

 

500k là của Anh

 

Gấu không có, nhưng chó phải có 1 con

 

 

còn trống ghế phía trước 😀

 

 

Dân chơi phải vầy

 

 

 

Tranh thủ ngủ phát

 

Trang phục biển VN

 

 

Oh Shit!!!

 

Nấu Cơm thời @

 

Tôi thấy quan ngại về chuyện này

 

1 tay làm chẳng nên non, bốn cây chụm lại là anh lên giàn :V

Bình luận