Học tiếng Anh với Kenny N – tập 1-7

Đánh giá bài viết này

Lời tác giả:

Hello các bạn. Mình tên là Kenny và mình lớn lên ở California. Chủ yếu mình làm những video này để giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn, nhất là phát âm chuẩn để các bạn giao tiếp bằng tiếng Anh nhanh lẹ. Mình lấy kinh nghiệm nhiểu năm nay giúp các bạn ở Vietnam (trên mạng) để làm những video này và hy vọng nó giúp ích cho các bạn.
Các bạn đừng nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ khó học. Tuy rằng tiếng Anh rất phức tạp mà thật sự nó không có khó. Mình dùng cách thực tế để giup các bạn. Các bạn chỉ cần có sự thích thú học tiếng Anh và bỏ ra chút thời gian để tập luyên…từ từ sẽ tiến bộ.
Thank you!

Tập 1: Phát Âm Tiếng Anh/ can, can’t, to, two, too

Tập 2: Phát Âm Tiếng Anh/ Những âm các bạn gặp trở ngại

Tập 3: Phát Âm Tiếng Anh/ Âm “S” trong tiếng Anh

Tập 4: Phát Âm Tiếng Anh/ Phun va khac…Cl, Gl, Dr, Tr

Tập 5: Phát Âm Tiếng Anh/ Âm J, Ch

Tập 6: Phát Âm Tiếng Anh/ Have, has, had/ back/ word, work, world

Tập 7: Phát Âm Tiếng Anh/ Âm Th

Bình luận