Cuộc sống cần nhiều hơn nữa những con người như thế này

Đánh giá bài viết này

Cuộc sống vẫn có nhiều người tốt.
.

Bình luận