Bộ ảnh: Hãy nói “cảm ơn” thay vì “xin lỗi”

Đánh giá bài viết này

Bộ ảnh của nghệ sĩ Yao Xiao dưới đây có thể giúp chúng ta thay đổi phần nào phong cách giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày.

Hãy nói”cảm ơn” thay vì “xin lỗi”

 

Hãy nói “Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn”, thay vì nói “Xin tôi, tôi lại đến trễ nữa rồi”.

 

Hãy nói “Cảm ơn vì đã hiểu tôi”, thay vì  “Xin lỗi tôi không diễn đạt ý nghĩa rõ ràng gì cả”.

 

Hãy nói “Cảm ơn vì bạn đã dành thời gian cho tôi”, thay vì “Xin lỗi, tôi thật lề mề, chậm chạp”.

 

Hãy nói “Cảm ơn vì bạn đã lắng nghe”, thay vì nói “Xin lỗi, tôi cứ nói mãi”.

 

Hãy nói “Cảm ơn vì đã đánh giá đúng tôi”, thay vì “Xin lỗi, tôi chiếm dụng nhiều không gian quá”

 

Hãy nói “Cảm ơn vì đã đặt  hy vọng ở tôi trong thời gian này”, thay vì “Xin lỗi, tôi quả là đáng thất vọng”.

 

Hãy đánh giá người khác dựa trên những thứ họ đã thật sự làm được, bất kể họ biết điều đó hay không, hãy nói “Cảm ơn” và chớ phàn nàn về những vấn đề nhỏ nhặt đang tồn tại vì nó cũng không sai. và một làn nưa hãy nói “Cảm ơn” thay vì nói “Xin lỗi” bạn nhé.Nguồn: Boredpanda

 

Bình luận