15 hình ảnh chứng minh câu nói “lơ ngơ như chó mèo đội nón”

Đánh giá bài viết này

Bình thường trông đã dễ thương rồi, khi đội nón lên lại càng thấy dễ thương hơn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận