Anh hài hước 1

Đánh giá bài viết này
Siêu tầu ngầm Việt Nam

 

kha kha. coi ai mạnh hơn ai

 

Cho em đọc ké nữa

 

Anh nhớ em lắm em biết không?

 

Theo bạn có mấy người

 

No Comment

 

Mày yêu ai nữa đi

 

Ui cha.

 

Tiết kiệm xăng

 

oh. sao đây?

 

Bình luận